Logg inn

Ordre og avvikssystem for Elretur

I dette bildet logger du deg inn i Elreturs system Innstat med Oase (innrapportering med ordre- og avvikssystem).

Har du glemt passord kan du få dette tilsendt ved å trykke knappen [Glemt passord].

Mangler du brukertilgang kan du, ut fra hvor du tilhører, henvende deg til:

  • Elretur dersom du er en medlemsbedrift, kommunalt hentested eller andre.
  • Brukeradministrator for din bedrift dersom du arbeider i ett av mottaksanleggene eller transportørene

 

Elretur har e-postadressen support@elretur.no

Du kan finne mer informasjon om Elretur på http://www.elretur.no

 


Fra siden om retursystemet på http://www.elretur.no/nor/Elretur/Retursystemet er følgende sakset: 

Elretur AS er et returselskap for importører og produsenter av alle typer elektriske og elektroniske produkter. Retursystemet er basert på henting av EE-avfall hos kommunale mottakssteder, forhandlere, tilsluttede importører/ produsenter og andre som er registrert i Elreturs hentestedsregister.

Elretur yter høy service overfor alle som genererer EE-avfall. Avfall hentes hos dem som er mottakspliktige i henhold til EE-forskriften - forhandlere og kommunale avfallsmottak.

Elreturs transportører kan også tilby henting av EE-avfall, samt gi tilbud om leie av oppsamlingsutstyr mot et vederlag fra andre avfallsbesittere, som for eksempel fra import- og produksjonsbedrifter med en tilslutningsavtale med Elretur, næringssentre og større offentlige virksomheter. Dette gjøres i samsvar med Elreturs retningslinjer  for henting av EE-avfall.

Avfallsforskriftens kapittel om kasserte elektriske og elektroniske produkter sier følgende om reglene for retursystemet for EE-avfall:

  • Forbrukere kan levere kasserte EE-produkter gratis til forhandler som selger samme type produkt, uten å kjøpe nytt
  • Forbrukere kan levere kasserte EE-produkter gratis til kommunen, uavhengig av type produkt
  • Næringsvirksomheter kan levere kasserte EE- produkter til forhandler som selger samme type produkt, mot gjenkjøp
  • Næringsvirksomheter kan levere kasserte EE- produkter til kommunen mot et vederlag, uavhengig av type produkt
  • Elretur skal ta i mot EE-avfall vederlagsfritt fra virksomheter som samler inn avfall forutsatt oppfyllelse av en del gitte kriterier